Välkommen till Logopeditjänst!

Här erbjuds barn, ungdomar och vuxna:

  • Logopediska utredningar och behandlingar
  • Dyslexiutredningar. Även för engelskspråkiga. Läs mer om dyslexi
  • Dyskalkyliutredningar. Läs mer om dyskalkyli
  • Intyg för körkortsteori
  • Intyg för högskoleprovet
  • Föreläsningar
aktuellt

Om dyslexi som talbok i Legimus

Nu finns Om dyslexi som talbok i Legimus. Det är MTM – Myndigheten för Tillgängliga Medier – som gjort boken möjlig att lyssna på. Legimus är ett digitalt bibliotek med inspelade talböcker. Kontakta ett bibliotek för att få tillgång till tjänsten.      

Om Dyslexi – bok från Studentlitteratur!

I boken förklaras bland annat hur dyslexi utreds, vad diagnosen dyslexi innebär och dyslexi i relation till språkstörning. Här tas också skolans skyldigheter upp i enlighet med skollagen, liksom vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär.

Tove Ekelund medverkar i Fråga Doktorn

Att ta hand om sin röst och förebygga röstproblem uppmärksammas allt mer. Tove Ekelund medverkar i SVT:s program Fråga doktorn.

Digitala lärverktyg – en självklarhet

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) nya publikation – Digitalt lärande för att nå målen – är ett stöd för att utveckla goda lärmiljöer där digitala verktyg är en naturlig del.

Specialiserad inom:

  • Läs-, skriv- och matematiksvårigheter
  • Språksvårigheter
  • Tal- och röstsvårigheter
  • Kognitiv beteendeterapi – KBT

Vårda rösten!

Tove Ekelund medverkar i Fråga Doktorn (15 min)

Tove Ekelund medverkar i Fråga Doktorn (sammandrag)

KlarnaPaypalSwishPostnordDHL

© Logopeditjänst | Administration