Dyslexi? Dyskalkyli?

miko


Tove Ekelund medverkar i P1 Nordegren & Epstein

miko MiKo – tränar minne och koncentration. Köp appen här!

Välkommen till Logopeditjänst!

Godkänd dyslexiintygsgivare av högskoleverket

Diplomerad av Statens folkhälsoinstitut

Här får barn och vuxna hjälp med:

 • Logopediska utredningar och behandlingar
 • Dyslexiutredningar. Även för engelskspråkiga.
  Läs mer om dyslexi här.
 • Dyskalkyliutredningar. Läs mer om dyskalkyli här.
 • Intyg för körkortsteori
 • Intyg för högskoleprovet
 • Diagnostisering och konsultation för behandling av spelberoende
 • Telefonkonsultation och föreläsningar

Specialiserad inom:

 • Läs-, skriv- och matematiksvårigheter
 • Språksvårigheter
 • Tal- och röstsvårigheter med kognitiv beteendeterapi – KBT
 • Spel- och datorspelsberoende

Logopeditjänst är medlem av:

 • Svenska Dyslexiföreningen
 • BeteendeTerapeutiska Föreningen – KBT
 • Dyslexiförbundet FMLS
 • Attention

1018044_62591419.jpg-for-web-normal