Välkommen till Logopeditjänst!

Här erbjuds barn, ungdomar och vuxna:

Fortbildning online

Logoped medverkar i Fråga doktorn

aktuellt

Om Dyslexi – ny bok från Studentlitteratur!

I boken förklaras bland annat hur dyslexi utreds, vad diagnosen dyslexi innebär och dyslexi i relation till språkstörning. Här tas också skolans skyldigheter upp i enlighet med skollagen, liksom vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär.

Tove Ekelund medverkar i Fråga Doktorn

Att ta hand om sin röst och förebygga röstproblem uppmärksammas allt mer. Tove Ekelund medverkar i SVT:s program Fråga doktorn.

Digitala lärverktyg – en självklarhet

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) nya publikation – Digitalt lärande för att nå målen – är ett stöd för att utveckla goda lärmiljöer där digitala verktyg är en naturlig del.

Specialiserad inom:

  • Läs-, skriv- och matematiksvårigheter
  • Språksvårigheter
  • Tal- och röstsvårigheter
  • Kognitiv beteendeterapi – KBT
KlarnaPaypalSwishPostnordDHL

© Logopeditjänst | Administration