Dyslexi? Dyskalkyli?

 

miko


Tove Ekelund medverkar i P1 Nordegren & Epstein

miko MiKo – tränar minne och koncentration. Köp appen här!

Välkommen till Logopeditjänst!

Godkänd dyslexiintygsgivare av högskoleverket

Här erbjuds barn, ungdomar och vuxna:

 • Logopediska utredningar och behandlingar
 • Dyslexiutredningar. Även för engelskspråkiga.
  Läs mer om dyslexi här.
 • Dyskalkyliutredningar. Läs mer om dyskalkyli här.
 • Intyg för körkortsteori
 • Intyg för högskoleprovet
 • Diagnostisering och konsultation för behandling av spelberoende
 • Telefonkonsultation
 • Föreläsningar

Specialiserad inom:

 • Läs-, skriv- och matematiksvårigheter
 • Språksvårigheter
 • Tal- och röstsvårigheter
 • Kognitiv beteendeterapi – KBT
 • Spel- och datorspelsberoende

Logopeditjänst är medlem av:


TalkTools