Afasi

Afasi är en förvärvad (inte medfödd) språksvårighet efter en skada på hjärnan. Det kommer plötsligt och kan drabba människor i alla åldrar. Många får afasi på grund av stroke – ett så kallat slaganfall. Stroken kan antingen bero på en blodpropp eller en hjärnblödning.

Afasin gör det svårt att prata med andra och det kan vara svårt att hitta och uttala ord, förstå det som andra säger, läsa, skriva och räkna. Intellektet är oftast precis som förut trots språksvårigheterna.

Logopeditjänst erbjuder individuell tal- och språkträning.

Kontakt oss för mer information.

Välkommen att boka tid!