Dagens forskning lyfter fram den stora – och ibland avgörande – skillnad som assisterande lärverktyg har för dyslektiker. För att kunna tillgodogöra sig undervisning på bästa sätt och kunna arbeta mer självständigt, behövs assisterande teknik med digitala lärverktyg. För att effektivt stödja lärandet behöver lärverktygen börja användas tidigt så funktionerna känns naturliga innan årskurs 3!

Idag finns det flera olika typer av assisterande tekniker och utvecklingen sker snabbt. Det är därför inte meningsfullt att försöka lista lämpliga lärverktyg, eftersom dessa snabbt kan bli inaktuella. Istället nämns och visas här nedan några användbara funktioner som lärverktygen har.

Många vet inte heller hur eller vilka assisterande lärverktyg som kan användas. Här nedan ges därför några exempel på vanliga, effektiva assisterande lärverktyg tillsammans med filmer som visar hur de kan användas. Klicka på respektive lärverktygs länk för en beskrivning samt instruktionsfilm. Alla filmerna finns också samlade under fliken Lärverktyg.

För den som vill veta mer om specifika lärverktyg, rekommenderas ett besök på webbplatsen skoldatatek.se där aktuell information om bland annat digitala lösningar finns. Skolverkets webbkurs ”Tillgängligt lärande med digitala lärverktyg” ger också värdefull kunskap och inspiration till undervisningen.