Dagens forskning lyfter fram den stora – och ibland avgörande – skillnad som assisterande lärverktyg har för dyslektiker. För att kunna tillgodogöra sig undervisning på bästa sätt och kunna arbeta mer självständigt, behövs assisterande teknik med digitala lärverktyg. För att effektivt stödja lärandet behöver lärverktygen börja användas tidigt så funktionerna känns naturliga innan  årskurs 3!

Idag finns det flera olika typer av assisterande tekniker och utvecklingen sker snabbt. Det är därför inte meningsfullt att försöka lista lämpliga lärverktyg eftersom dessa snabbt kan bli inaktuella. Istället nämns och visas här några användbara funktioner som lärverktygen har, till exempel talsyntes (text-till-tal), röstinmatning (tal-till-text), rättstavning med ordprediktion, OCR (bild-till text) och ordbok. Till varje lärverktyg finns en film som visar funktionen.

För den som vill veta mer om specifika lärverktyg, rekommenderas ett besök på webbplatsen skoldatatek.se där aktuell information om bland annat digitala lösningar finns. Skolverkets webbkurs ”Tillgängligt lärande med digitala lärverktyg” ger också värdefull kunskap och inspiration till undervisningen.