Inlägg av Tove Ekelund

Om dyslexi som talbok i Legimus

Nu finns Om dyslexi som talbok i Legimus. Det är MTM – Myndigheten för Tillgängliga Medier – som gjort boken möjlig att lyssna på. Legimus är ett digitalt bibliotek med inspelade talböcker. Kontakta ett bibliotek för att få tillgång till tjänsten.