Särskild begåvning och
twice-exceptionality:
inkluderande undervisning och pedagogisk differentiering

Särskild begåvning och twice-exceptionality:
inkluderande undervisning och pedagogisk differentiering

(Studentlitteratur, 2024)

Alla elever behöver stimulans och utmaningar i sitt lärande, men några behöver extra mycket. Elever med särskild begåvning och elever med twice-exceptionality (2e) har ofta andra sätt att lära sig på, och båda grupperna behöver därför en inkluderande och differentierad undervisning som möter deras lärbehov.

Särskild begåvning och twice-exceptionality är en bred och informativ resurs som tar utgångspunkt i aktuell forskning. Boken lyfter fram de komplexa aspekterna av de unika utmaningar och möjligheter som dessa elever står inför. Tillsammans med handfasta förslag ges insikter i hur lärmiljöer kan skapas för att berika och stimulera deras lärande. Eftersom twice-exceptionality innebär att eleven både har en särskild begåvning och en samtidig funktionsnedsättning, ger boken exempel på flera vanliga diagnoser, hur dessa kan inverka på lärandet och vad som kan stödja kunskapsutvecklingen.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, special pedagoger, speciallärare, skolledare, logopeder samt till verk samma inom barn- och ungdomspsykiatrin. Boken möter även de föräldrar som letar efter vägledning i hur de kan stödja sina barn.

Läs mer om särskild begåvning på Logopeditjänst.

Läs Studentlitteraturs intervju med Tove Ekelund

Särskild begåvning och twice-exceptionality:

Inkluderande undervisning och pedagogisk differentiering

(Studentlitteratur, 2024)

Vilket fantastiskt mottagande boken har fått!