Du som är helt symtomfri är välkommen som vanligt. Om du däremot känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ber vi dig boka om din tid. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Även medföljande personer ska också vara fri från symtom.

Om du varit sjuk stannar du hemma två dagar efter symtomfrihet.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och undviker att ta i hand och håller avstånd i möjligaste mån, så som rummen tillåter. I lokalerna finns också handsprit utplacerat.

Har du frågor eller vill ändra din tid är du välkommen att kontakta oss på mejl info@logopeditjanst.se eller telefon 0525-224 25.