Dyskalkyli

dyskalkyli

Dyskalkyli är ett annat ord för specifika räknesvårigheter. Cirka 5 procent av befolkningen kan anses ha dyskalkyli som innebär en medfödd svårighet att lära sig räkna. Dyskalkyli har heller inget med intelligens att göra – tvärtom, en dyskalkylektiker är minst normalbegåvad!

Personer med dyskalkyli brukar oftast nämna två eller flera av dessa drag:

 • Stora svårigheter med att lära in och förstå de 4 räknesätten
 • Siffror förväxlas, felvänds eller roteras
 • Svårigheterna har ”alltid” funnits där.
 • Svårt med att räkna tal som måste lösas i flera led och tappar lätt bort sig
 • Svårigheter med att lära klockan
 • Svårigheter med att planera sin tid och bedöma hur lång tid något faktiskt tar
 • Svårigheter med att strukturera och planera aktiviteter och komma igång – exempelvis läxorna eller städa rummet
 • Glömmer lätt! – kan räkna uppgiften ena stunden men klarar det inte alls efter 5 minuter eller nästa dag
 • Svårigheter att lära in och komma ihåg glosor
 • Svårigheter att snabbt plocka fram sifferfakta och använder gärna fingrarna som räknehjälp
 • Svårt att lokalisera sig – hitta fram
 • Svårigheter med att förstå busstabeller
 • Låg självkänsla och dålig motivation för att arbeta med matematik

Om du tycker att du har svårt att räkna och vill ha förslag på hur du kan träna räkneförmågan och vilka hjälpmedel som du har nytta av – beställ tid för dyskalkyliutredning! Denna kvalificerade utredning tar mellan 4-6 timmar och resultatet sammanställs sedan i ett skriftligt utlåtande. Detta ligger sedan som grund för planering av rätt hjälp med konkreta pedagogiska förslag på åtgärdsprogram och hur man kan förenkla skolarbetet för dyskalkylektikern.

För tidsbokning klicka här.

Välkommen!