Dyslexiutredning

Dyslexiutredningar hos Logopeditjänst omfattar undersökningar av:

  • läs-, skriv- och matematikförmåga
  • språkförmåga
  • visuell och auditiv förmåga
  • uppmärksamhet och koncentrationsförmåga
  • arbetsminne
  • korttidsminne
  • långtidsminne

Vid utredningen görs en noggrann kartläggning genom de tester som är viktiga för att göra en fullständig analys av dina förmågor respektive brister. Utredningen görs i enlighet med de kliniska riktlinjer som är framtagna för vad som ska ingå i en logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter.

Ibland kan det vara viktigt att träffas ännu en gång om någon del i lasautredningsfasen behöver kompletteras eller fördjupas.

Efter besöket/besöken analyseras alla resultat och sammanställs i utlåtande/intyg. Det tar vanligtvis inte mer än 1-2 veckor innan du har en färdig utredning med genomgång av testresultaten och vad utredningen visar. Om resultaten visar att du har specifika läs- och skrivsvårigheter och får dyslexidiagnos ingår det ett särskilt dyslexiintyg i utredningen.

Logopeditjänst har den unika kombinationen av dels den logopediska kompetensen men också det specialpedagogiska kunnandet vilket ytterligare ökar kvaliteten på våra utredningar. Därför lämnas till alla utredningar skräddarsydda, kompletta förslag på träning och behandling, åtgärdsprogram för undervisningens fortsatta utformning samt andra kompensatoriska strategier och förslag på lämpliga hjälpmedel som är baserade på Logopeditjänsts specialiserade kompetenser inom dessa områden. Är du elev ska denna del lämnas till skolan så att du får det exakta stöd just du behöver för att kunna öka din inlärningsförmåga!

Har du ytterligare frågor kan du läsa mer under Vanliga frågor.

Välkommen!