Föreläsning om dyslexi

Föreläsning om dyslexi
Elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter möter skolan varje dag. Men när utreds de och hur? Föreläsningen vänder sig till förskollärare, lärare inom grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt skolledare.

Tillgång till ett bra tal- och skriftspråk önskar man att alla elever efter fullföljd skolgång ska ha uppnått, eftersom språket är så avgörande för hur det fortsatta livet i samhället kommer att gestalta sig. Idag vet man genom forskning att åtgärder som sätts in under 1:a och 2:a skolåret kan resultera i att cirka 80 % av de lässvaga eleverna uppnår fullgod läsförmåga. Därefter rasar siffrorna allt eftersom tiden går. Om åtgärder sätts in först under 5:e skolåret är siffran 10-15 %! Därför är tidig kartläggning och tidigt insatta åtgärder av avgörande betydelse för individens utveckling och senare tillgång till fler utbildningsvägar och intressanta yrkesval.

Föreläsningen ger dig som åhörare ökad kännedom om:

Teorier om dyslexi
Olika typer av dyslexi
Utredningar: När och Hur?

Välkommen med er förfrågan.