Kurs 3: Kvarvarande röstproblem efter Covid-19

 

Kursen är under produktion.
Kursstart februari 2021.

Även efter tillfrisknande av Covid-19, är det inte ovanligt med kvarstående röstbesvär som ofta påverkar den drabbades livskvalitet mycket negativt.

För dig som är drabbad är det viktigt med röstråd för att – både under pågående Covid-19 samt i det efterföljande skedet – minska och lindra röstbesvären så mycket som möjligt.

Så många som över en tredjedel av landets yrkesarbetande har ett så kallat röstyrke där rösten är en förutsättning för att man ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att då ha problem med rösten och samtidigt pressa den för att kunna utföra sitt arbete, kan leda till kroniska skador.

I dagsläget har vi begränsad kunskap om vad Covid-19 gör med våra kroppar och intensiv forskning pågår. De rekommendationer som ges är utifrån dagens kunskapsläge.

Kursen vänder sig till:

De som har kvarvarande röstproblem efter Covid-19. Inga förkunskaper krävs.

Undantaget är de som vårdats på sjukhus och blivit intuberade, då detta kan medföra andra och långvariga röst- eller sväljproblem som inte beror på viruset.

Målet med kursen är att du ska:

  • Få kunskaper om hur Covid-19 påverkar dina stämband
  • Lära dig vad du kan göra för att minska och lindra röstbesvär efter Covid-19
  • Lära in en skonsammare hostteknik.

Kurslängd:

Kursen består av 1 kursmodul som är indelad i lektioner och träningspass. Under lektionerna får du flera effektiva övningar att genomföra. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra. Effektiv utbildningstid uppskattas till 5 timmar, men du styr själv kursens progression och gör övningarna i din egen takt. Du kan enkelt pendla mellan de olika modulerna, från lektion till lektion, gå tillbaka och ta del av informationen eller göra övningarna igen. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursinnehållet blandas videoföreläsningar, informativa texter och bilder, kunskapsprov, checklistor och annat som gör det enkelt för dig att genomföra varje steg i kursen. Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg.

Kursen och all dess information är tillgänglig för dig under 6 månader från och med köpdatum.

Kursform:

E-kurs. Digital produkt med access dygnet runt. Inga förkunskaper krävs utöver normal datorvana. Du tar del av kursmaterialet var och när du vill och det fungerar från alla datorer, läsplattor och smartphones. Lär där du är.

Pris:

Ej prissatt.