Länkar och Tips

Här nedan är användbara länkar samlade under respektive område:

Dyslexi:

Fonder och stipendier inom området dyslexi:
Många undrar om det finns pengar att söka ur fonder och stiftelser. Några tips kan vara:

Om du vill söka måste du själv ta kontakt med dessa och få ansökningsblanketter etc.

Datorspelberoende:
På nedanstående länkar kan både ungdomar själva, deras föräldrar eller andra intresserade gå in och hämta ytterligare information:

Spelberoende: 

Besök nedanstående länkar för information om spel och spelberoende. Där finns även möjligheter till självtest för att se om man ligger i riskzonen för spelberoende: