Röstinmatning är ett annat ord för diktering. Det betyder att programmet omvandlar tal till text. För den som har svårt att formulera sig i text är verktyget till stor hjälp. Det är inte ovanligt att dyslektiker lätt glömmer bort sina tankar när de ska formuleras skriftligt. Genom att använda röstinmatningsverktyget hinner tankarna och formuleringarna komma fram innan de försvunnit.

Röstinmatningsverktyget används genom att det som ska skrivas istället talas in och de talade orden till text. Texten bearbetas sedan i ett vanligt ordbehandlingsprogram. Verktyget kan också användas för att se hur ett ord stavas eller för att formulera sig skriftligt på ett annat språk. Därför lämpar sig verktyget bra i språkundervisningen.

Det kan behövas träning i att lära sig ”talskriva”. För att inte komma av sig kan det vara bra att till exempel ha en tankekarta eller stödanteckningar framför sig. Dessutom är det viktigt att prata lite långsammare och artikulera väl. De skiljetecken som texten innehåller behöver uttalas som kommandon. Säg orden: punkt, komma, frågetecken och utropstecken där de ska vara i texten.

Här finns en instruktionsfilm om hur röstinmatning kan användas.