Logoped

Vad gör en logoped?

En logoped utreder, diagnostiserar och behandlar människor i alla åldrar som har språk- och/eller kommunikationssvårigheter, dyslexi, talsvårigheter eller sväljsvårigheter.

Personer som använder rösten i sitt yrke har också stor hjälp av logopedens kunskaper inom förebyggande röstvård eller för att lära muntlig framställningsteknik.

Vad är skillnaden mellan logoped och talpedagog?

Logopedutbildningen är en 4-årig paramedicinsk utbildning, bestående av kurser i logopedi, medicin, psykologi och lingvistik och avslutas genom legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Titeln logoped är yrkesskyddad och får bara användas av legitimerade logopeder.

En talpedagog är en lärare med en 1-årig påbyggnadsutbildning. Talpedagoger arbetar i huvudsak med arbetsuppgifter som syftar till att förstärka den kommunikativa förmågan för barn i de yngre åldrarna.