OCR-funktionen (Optical Character Recognition) används för att ta en bild av en redan skriven text och digitalisera den genom att omvandla bilden till bokstäver och text. Texten kan sedan redigeras i ett ordbehandlingsprogram. Den avfotograferade texten går dessutom att få uppläst med talsyntes direkt i en dator, smartphone eller lärplatta.

För en dyslektiker är OCR-funktionen ovärderlig, eftersom det ofta finns behov av att snabbt få texter eller skriven information uppläst. I skolan kan verktyget användas för att ta en bild av en text eller en boksida och sedan få den uppläst med talsyntes.

Svart text mot vit bakgrund ger bäst läsbarhet. Beskär även bilden och tag bort allt annat utom den önskade texten innan den laddas ner.

Här finns en instruktionsfilm om hur OCR-funktionen kan användas.