Om Logopeditjänst

Dyslexi? Dyskalkyli?

Välkommen till Logopeditjänst!

Logopeditjänst AB är en privatmottagning så därför behöver du ingen remiss utan tar själv kontakt med oss för tidsbokning. Detta gäller även för KBT-behandling. Istället för att stå i långa köer i landstingets regi får du eller ditt barn här hjälp redan inom ett par veckor. Utredningskostnaden betalar du själv men det är en engångsutgift och en viktig investering i dig själv eller ditt barn. Möjlighet till avbetalning finns.

Vi finns i Tanumshede en dryg halvtimmes bilväg norr om Uddevalla. Om du åker från Göteborg tar bilresan en dryg timme. Dagligen går också flera bussar till och från Göteborg som stannar alldeles intill Logopeditjänsts lokaler vid hållplats ”Knäm”. Om du hellre vill resa med tåg sker avstigning på stationen ”Tanum”. Under perioden juni – september går även tåget X 2000 direkt från Stockholm och hit. Enkelt och bekvämt!
Riktigt långväga kunder brukar komma kvällen före och övernatta på något av ortens hotell eller vandrarhem. Efter tidsbokning skickas en bekräftelse där utförlig vägbeskrivning framgår samt förslag på boendealternativ.

Ägaren Tove Ekelund är legitimerad logoped, legitimerad lärare och specialpedagog med mångårig erfarenhet av olika typer av utredningar och behandlingar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, räknesvårigheter/dyskalkyli, språk- och talutredningar, behandlingar, handledning samt undervisning av elever, specialpedagoger, lärare, rektorer och föräldrar. Logopeditjänst AB anlitas bland annat av förskolor, skolor, kommuner, vårdcentraler och privatpersoner ifrån hela landet.

Yrkeskompetenser:

 • Leg. logoped
 • Fil.mag. specialpedagog
 • Leg. lärare
 • Kognitiv beteendeterapeut (KBT)
 • Beteendevetare
 • Grundskole- och gymnasielärare i engelska, matematik och svenska
 • Fil. kand. i skolledarskap

Efter önskemål finns även legitimerad psykolog att tillgå.

Specialiseringsutbildningar:

 • Fleråriga påbyggnadsutbildningar inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och sociala och emotionella svårigheter
 • Flerårig påbyggnadsutbildning inom psykoterapi med inrikning KBT
 • Skolledarutbildning–betydelsefull kunskap eftersom specialundervisningens förutsättningar och omfattningen av annat stöd till elever i skolan beslutas på denna nivå.
 • Utbildning om spelberoende, behandlingar med kognitiv beteendeterapi (KBT), liksom de anhörigas svåra situation och hur de ska hantera den.
  Läs också ett urval av de vanligaste frågorna som brukar ställas till oss. Här är de samlade och besvarade.

 

 

Integritetspolicy & Cookiepolicy 

Integritetspolicy

Logopeditjänst värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla den 25 maj 2018. GDPR berör endast fysiska personer och inte juridiska personer som företag och föreningar. Logopeditjänst är personuppgifts-ansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

Vem behandlar vi personuppgifter om

Logopeditjänst behandlar personuppgifter om dig som du lämnar till oss, t.ex. vid vårdrelaterade kontakter i enlighet med de lagar som reglerar vård och omsorg, vid förfrågan om offerter, vid kontakter med oss eller när du använder våra digitala kanaler. Vi hänvisar i övrigt till de lagar som reglerar vård och omsorg: Patientlag (2014:821), Patientsäkerhetslag (2010:659), Patientdatalag (2008:355), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Om du vill läsa mer om dessa lagar finns de på http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Patientsakerhet/Lagar.

Följande uppgifter kan vi komma att samla in:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • IP-adress. När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Varför behandlar vi personuppgifter?

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund genom att administrera och tillhandahålla vård, omsorg och tjänster
 • Ge dig information och erbjudanden.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Patientdatalagen 17§ och 18 § reglerar hur länge patientjournaler sparas. Logopeditjänst kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Logopeditjänst rättsliga och affärsmässiga intressen.

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av en vård eller kundrelation. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Vi använder oss av Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida och identifierar återkommande besökare. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Logopeditjänst behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till Logopeditjänst. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Logopeditjänst och att få uppgifter rättade.

 

Cookiepolicy

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.

Vad är cookies?

Cookies är små filer som samlar in och lagrar små mängder data när du surfar, som senare kan nås av vår webbserver eller din egen dator för att ge en mer anpassad webbläsarupplevelse.

En cookie skapas ibland när du laddar upp en ny webbsida och lagras sedan i webbläsarens minne. Detta gör det möjligt för denna webbplats att använda den här informationen för att komma ihåg dina personliga inställningar och inställningar när du besöker webbplatsen.

Cookies används ofta när du loggar in på en webbplats eller skickar in ett formulär, så att vi kan använda den informationen under vår tjänst och förhindra att du anger samma information vid flera tillfällen.

Det är möjligt att inaktivera cookies i din webbläsare, men det kommer sannolikt att leda till en mindre webbupplevelse.