VHI-10-EKELUND

SJÄLVSKATTNING AV RÖSTPROBLEM

Självskattningsformuläret består av 10 påståenden som är vanliga för att beskriva röstproblem och hur dessa påverkar det dagliga livet.

Gör så här:
1. Läs varje påstående och markera den siffra som bäst stämmer överens med hur ofta du själv upplever liknande problem.
2. Formuläret räknar fram din totalpoäng. Om svaren ger en totalpoäng på 11 eller mer, bör du kontakta en logoped för professionell bedömning. Om du dessutom har varit hes i mer än tre veckor utan att vara förkyld, bör du kontakta en läkare för bedömning.
0
Aldrig
1
Sällan
2
Ibland
3
Ofta
4
Alltid
1. Andra har svårt att uppfatta (höra) min röst.
2. Andra har svårt att förstå vad jag säger i ett bullrigt rum.
3. Röstproblemen begränsar mitt privata och sociala liv.
4. Jag känner mig utanför i samtal på grund av röstproblemen.
5. Jag förlorar inkomst på grund av röstproblemen.
6. Jag tycker att jag måste ta i när jag talar.
7. Min röstkvalitet är oförutsägbar.
8. Jag oroar mig över röstproblemen.
9. Röstproblemen försvårar och skapar hinder för mig.
10. Andra frågar mig vad jag har för problem med rösten.
Totalpoäng:
Självskattningsformuläret VHI-10-Ekelund har med tillstånd av författarna normerats och översatts från det amerikanska kortversionstestet Voice Handicap Index-10 (VHI-10). VHI-10 är ett reliabelt och validerat diagnostiskt verktyg för att kartlägga de psykosocialakonsekvenser som röstproblem kan innebära. Bedömningsresultatet grundar sig enbart på ifyllarens subjektiva upplevelse.
KlarnaPaypalSwishPostnordDHL

© Logopeditjänst | Administration