Om dyslexi
Läs-, skriv- och språksvårigheter

Om dyslexi är en bred och informativ resurs som ger svar på många vanliga frågor om läs-, skriv- och språksvårigheter. Här förklaras vad dyslexi är och hur det diagnostiseras, dess relation till språkstörning samt vad läsning och språklig medvetenhet är.

Boken tar även upp lärares pedagogiska planering och ger exempel på hur undervisningen kan utformas och anpassas för att inkludera elever med funktionsnedsättningar. Här finns råd om hur differentierade och språkligt tillgängliga lärmiljöer kan skapas och förslag på språkutvecklande arbetssätt för att möta elevers olika behov. Boken avslutas med en genomgång av vilka digitala lärverktyg som brukar vara effektiva, och genom instruktionsfilmer förklaras det hur de kan användas. Filmerna nås via bokens skanningsbara QR-koder.

Denna andra upplaga innehåller ett nyskrivet kapitel utifrån författarens forskningsområde: elever med särskild begåvning och twice-exceptionality – 2e, vilka konsekvenser detta kan få för undervisningen och vad som kan stötta kunskapsutvecklingen för dessa elever. Boken är också uppdaterad i enlighet med aktuell forskning, skollagsändringar och läroplanen Lgr22. Om dyslexi: Läs-, skriv- och språksvårigheter vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare, rektorer, skolledare, studenter och andra som är intresserade av ämnet.

Tove Ekelund är legitimerad logoped, specialpedagog, legitimerad lärare och skolledarutbildad med mångårig erfarenhet av både utrednings- och behandlingsarbete inom sjukvården samt av undervisning och skolledarskap i skolan. Författaren är verksam logoped, konsult och föreläsare inom skolsektorn och andra verksamheter.

Boken – Om dyslexi – (Ekelund, T. Studentlitteratur, 2023) – finns med på SPSMs rekommenderade litteraturlista över läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Boken finns att köpa där böcker säljs. Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln, Studentlitteratur.