Om dyslexi

Det här är boken om dyslexi. Här finns svaren på många av de frågor som lärare, specialpedagoger, speciallärare, rektorer, skolledare, föräldrar, mor- och farföräldrar och andra ofta ställer sig.

Boken riktar sig till den som behöver en kort grundkurs om dyslexi med fokus på aktuell forskning såväl som nya och uppdaterade regelverk. I boken förklaras bland annat hur dyslexi utreds, vad diagnosen dyslexi innebär, dyslexi i relation till språkstörning samt vad läsning och språklig medvetenhet är. Här tas också skolans skyldigheter upp i enlighet med skollagen, liksom vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär.

Författaren tar även upp lärares pedagogiska planering och ger exempel på hur undervisningen kan läggas upp för att stötta elever med dyslexi. Här ges råd om hur differentierade och språkligt tillgängliga lärmiljöer kan skapas och förslag på olika språkutvecklande arbetssätt. Boken avslutas med en genomgång av vilka digitala lärverktyg som brukar vara effektiva. I dag finns mycket assisterande teknik att tillgå, men många är osäkra på hur den ska användas. I boken visas flera vanliga lärverktyg, och genom instruktionsfilmer förklaras det hur de kan användas. Filmerna nås via bokens skanningsbara QR-koder.

Tove Ekelund är legitimerad logoped, specialpedagog, legitimerad lärare och skolledarutbildad med mångårig erfarenhet av både utrednings- och behandlingsarbete inom sjukvården samt av undervisning och skolledarskap i skolan. Författaren är verksam logoped, konsult och föreläsare inom skolsektorn och andra verksamheter.

Boken – Om dyslexi – (Ekelund, T. Studentlitteratur, 2021) – finns med på SPSMs rekommenderade litteraturlista över läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Boken finns att köpa där böcker säljs. Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln, Studentlitteratur.