DIGITAL KURS

Kvalitetssäkrad med legitimerade lärare!

HITTA DIN HÅLLBARA YRKESRÖST

Blir du lätt hes eller trött i rösten? Kämpar du med återkommande röstproblem? Är du kvinna och har ett röstyrke?

För just dig som har ett röstyrke är kursen Hitta din hållbara yrkesröst framtagen. Genom att gå utbildningen är du på rätt väg mot en mer hållbar yrkesröst och en röstfriskare framtid!

Många av landets alla yrkesverksamma har röstkrävande yrken som sliter på rösten, något som ofta leder till röstproblem. Lärare i allmänhet och kvinnliga lärare i synnerhet är en överrepresenterade yrkesgrupp som söker vård för röstproblem. Enligt aktuell forskning är det så pass många som 18 % av lärarna som överväger att lämna yrket på grund av yrkesrelaterade röststörningar. Numera är det också vetenskapligt belagt att elevernas lärande minskar när läraren inte är röstfrisk! Men med rätt kunskap, förebyggande röstträning och praktiska verktyg kan röstproblem förebyggas och avhjälpas.

Blivande lärare har stort behov av röstvård redan under utbildningen eftersom det är då grunden läggs till den framtida rösthälsan. Att yrket kräver en bra röstteknik för att orka med röstutmaningarna blir tydligt när siffror visar att cirka 20 % av lärarstudenterna har röstproblem redan innan de är färdigutbildade! Eftersom röstproblem utvecklas redan under studietiden eller under de första yrkesverksamma åren, är tidig röstträning enormt viktigt. Tyvärr finns det inga nationella riktlinjer framtagna för hur mycket röstträning som ska ingå i lärarutbildningen.

Att ha ett röstyrke innebär med andra ord att rösten utsätts för stor belastning och därmed risk för ohälsa. Arbetsmiljölagen tydliggör arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagaren om de risker som finns med arbetet och vad som ska göras för att undvika arbetsrelaterad ohälsa. Många skolledare är omedvetna om att röstbelastning numera ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter med krav om åtgärder och uppföljning genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna webbkurs uppfyller både arbetsgivarens skyldigheter och arbetstagaren rätt till kunskap och röstträning för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Hitta din hållbara yrkesröst

Under ledning av logoped Tove Ekelund lär du känna din röst och hitta just ditt avspända röstläge så att rösten blir mer hållbar och uttrycksfull. Tove guidar dig från kursens start till dess slut. Under kursen får du verktygen att själv påverka och förändra din röst med hjälp av effektiva övningar och värdefulla tips. Du lär känna din röst och hitta just ditt avspända röstläge så att rösten blir mer hållbar och uttrycksfull. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra. Följer du tipsen och gör de övningar som just din röst behöver, ökar du direkt möjligheten till en mer välfungerande röst. Denna unika kurs ger dig allt du behöver för att röstträna på egen hand. Här får du verktygen som förändrar ditt liv! Det är bara att följa lektionerna och göra övningarna så kommer du allt närmare ditt mål.

Målet med kursen är att du ska:

  • Hitta en yrkesröst som fungerar och håller.
  • Höras bättre utan att bli trött eller ansträngd i rösten. Rösten är ditt viktigaste arbetsredskap.
  • Förebygga och minska vanliga röstproblem.
  • Lära in en effektiv andningsteknik.
  • Bli medveten om hur stress och buller påverkar rösten.

Kursen vänder sig till:

Alla som använder rösten mycket i sin profession, till exempel lärare, förskollärare, personal i kundkontaktcenter, föredragshållare med flera. Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd:

Kursen består av 5 kursmoduler som är indelade i ett antal lektioner. Under lektionerna får du flera effektiva övningar att genomföra. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra. Effektiv utbildningstid uppskattas till 20 timmar, men du styr själv kursens progression och gör övningarna i din takt. Du kan enkelt gå emellan de olika modulerna, från lektion till lektion, gå tillbaka och ta del av informationen eller göra övningarna igen. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursinnehållet blandas videoföreläsningar, informativa texter och bilder, kunskapsprov, checklistor och annat som gör det enkelt för dig att genomföra varje steg i kursen. Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg.

Kursen och all dess information är tillgänglig för dig under 6 månader från och med köpdatum. 

Kursform:

E-kurs. Digital fortbildning med flexibel start. Du tar del av kursmaterialet dygnet runt – när du vill och var du vill. Kursen fungerar att genomföra från alla datorer, läsplattor och smartphones. Kursintyg ingår!

Inga förkunskaper krävs utöver normal datorvana.

Pris: 4 900 kr.

Lägg produkten i varukorgen och så är du strax på väg mot en röstfriskare framtid!

Är ni fler som vill gå kurser? Företagsanpassad utbildning?

Vad roligt! Kurserna går att också köpa till grupper. En rabattstege tillämpas från och med köp av fem utbildningsplatser. Vid gruppbeställning får en av kursdeltagarna rollen som ”Administratör”, vilket gör det möjligt att se vilka som påbörjat, genomfört och klarat webbkursen. Kontakta utbildningsansvarig Tove Ekelund på Logopeditjänst om du har frågor om kursen eller när det är flera på arbetsplatsen som ska utbildas. Ring 0525-224 25 eller mejla info@logopeditjanst.se

Vi har möjlighet att skräddarsy utbildningar som passar just ert behov. Vi företagsanpassningar dessutom utbildningarna med ert namn och logga så deltagarna vet vem som står bakom.

Support:

Om du har frågor om kursen, kontakta Logopeditjänst på info@logopeditjanst.se

Lycka till på din röstresa! Den börjar idag!