Rätt pedagogik räddar 8 av 10 barn från dyslexi

Professor Mats Myrberg betonar att det är lärarens kompetens som avgör om elevernas läs- och skrivinlärningen blir framgångsrik.  För att lyckas med detta behöver lärarutbildningen innehålla ett tydligt specialpedagogiskt fokus på läs- och skrivpedagogiken i  syfte att förebygga och bemöta läs- och skrivsvårigheter. Lärarna behöver den kompetens som krävs för att ge alla barn det stöd de behöver.

Hos Kod-Knäckarna kan du läsa mer.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar