Alla med läs- och skrivsvårigheter behöver ett avancerat rättstavningsprogram. De inbyggda rättstavningsprogrammen som brukar finnas på till exempel en dator, räcker sällan för att klara behovet. Förutom att rätta både stavfel och ord som är lätta att förväxla, stöttar programmet med meningsbyggnads- och grammatikkontroll. Det finns rättstavningsprogram för flera språk.

Ordprediktion innebär att programmet ger förslag på ord samtidigt som man skriver. Det är ett mycket bra stöd vid stavningssvårigheter, eftersom programmet fungerar även om ordet stavats fel. Programmet kan till och med ge korrekta ordförslag även om ordets första bokstäverna är felaktigt skrivna.

Här finns en instruktionsfilm om hur ett rättstavningsprogram med ordprediktion kan användas.