Röstproblem

Rösten använder vi för att tala om vad vi tycker, tänker, önskar och vill. När man drabbats av röstproblem är detta inte längre lika självklart. Att ha en röst som inte fungerar eller som håller för de krav som ställs på den, innebär oftast försämrad livskvalitet. Det är inte ovanligt att drabbas av röstproblem, men en sak är säker – ingen vill ha röstproblem. Känner du igen dig? Vill du få en bättre röstkvalitet? Då är du nu på rätt väg för hjälp finns att få!

Röstproblem kan till exempel vara att du lätt blir hes, att du inte orkar tala så länge du vill utan att rösten blir ansträngd, att du känner behov av att harkla dig ofta eller att du upplever din röst som instabil, svag eller spänd.

Det finns flera riskfaktorer för att drabbas av röstproblem. Några är att:

 • ha ett röstkrävande yrke som t.ex. lärare, föredragshållare, personer i serviceyrken; callcenterpersonal med flera,
 • vara kvinna.

Om du upplever röstproblem – fyll i självskattningsformuläret VHI-10-EKELUND. Utifrån resultatet får du råd om hur du bör gå vidare. Formuläret räknar automatiskt fram poängsumman. Får du en totalpoäng på 11 eller mer bör du ta kontakt med en logoped för en professionell bedömning.

Om du hellre vill fylla i självskattningsformuläret för hand kan du använda denna utskriftsbara PDF: Självskattningsformulär VHI-10-EKELUND  

Om du drabbats av röstproblem bör du undvika att:

 • Hosta kraftigt. Vid hostningar slås stämbanden hårt ihop, vilket är mycket påfrestande för dem. Försök att minska kraften i hostningen och hosta mer luftigt och löst.
 • Harkla. Man harklar för att få bort slem, men tyvärr ökar slemproduktionen för varje harkling. På så sätt uppstår en negativ spiral som leder till ökat harklingsbehov.
 • Viska – det är mycket ansträngande för stämbanden.
 • Pressa rösten. Försök inte att överrösta buller eller tala längre än vad rösten klarar av. Respektera din rösts begränsningar.
 • Använda starka halstabletter, röka eller dricka alkohol i större mängder eftersom detta har en uttorkande effekt på stämbandens slemhinnor och gör dem sårbara.

Gör detta istället:

 • Drick ofta vatten för att hålla slemhinnorna fuktiga och göra dem mer elastiska.
 • Vila rösten – stämbanden behöver återhämtning.
 • Andas genom näsan. Då renas luften, den blir fuktad och uppvärmd innan den kommer ner till stämbanden.
 • Gör övningen rörfonation. Rörfonation är en enkel men mycket effektiv övning att göra när rösten är ansträngd, som röstuppvärmning eller röstnedvarvning. Genom ett speciellt rör bubblar och ljudar man ner i en flaska med vatten. Övningen fungerar som sjukgymnastik för stämbanden. Övningen rörfonation beskrivs och visas också i en instruktionsfilm i boken En logopeds 10 tips till en bättre röst (Studentlitteratur, 2020). Fonationsrör finns att köpa här i webbutiken.

Se en film som visar hur stämbanden ser ut och arbetar.

Till slut – sök vård om du varit hes mer än tre veckor utan en pågående infektion. Efter Covid-19 kan kvarvarande röstproblem vara mer långvariga. Rekommendationerna är här att söka vård efter 6-8 veckor om röstproblem fortfarande finns.

Covid-19

Logopeditjänsts logoped Tove Ekelund gästade Fråga Doktorn och gav röstråd med anledning av Covid-19. Här kan du se intervjun, både en längre och en kortare version.

Om du drabbats av Covid-19 är det inte ovanligt att röstproblemen kvarstår trots att du tillfrisknat. Dessa kvarvarande röstproblem kan vara svåra att själv komma tillrätta med utan hjälp. För den som drabbats av röstproblem är det därför viktigt att minska och lindra röstproblemen så mycket som möjligt – både under pågående Covid-19 samt i det efterföljande skedet. Här finns Svenska logopedförbundets röstråd.

Boktips!
En logopeds 10 tips till en bättre röst (Studentlitteratur 2020)

Boken är fylld med effektiva övningar och viktiga röstråd för att minska röstproblem eller som en hjälp till en bättre röst. Boken finns att köpa där böcker säljs, till exempel på Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln eller Studentlitteratur. Boken innehåller det mesta som är viktigt att veta om rösten och är fylld med effektiva övningar. Tipsen i boken och de effektiva övningarna är baserade på aktuell forskning och skrivna för att vara enkla att följa. Följer du tipsen och gör de övningar som just din röst behöver, ökar du direkt möjligheten till en mer välfungerande röst.

Röstövningarna är också digitalt tillgängliga genom QR-koder tryckta vid bokens övningar. QR-koden skannas enkelt med hjälp av en smartphone eller surfplatta och direkt kommer en film- eller ljudfil fram som visar hur man gör övningen. Tack vare dessa QR-koder finns det ingen risk att man glömmer bort hur övningen ska göras.

Fortbildning – webbutbildning

Så många som över en tredjedel av landets yrkesarbetande har ett så kallat röstyrke där rösten är en förutsättning för att kunna utföra arbetsuppgifterna. För att klara av en hög röstbelastning genom att tala starkt, länge eller både och, är det viktigt att använda en riktig röstteknik som gör rösten mer hållbar och som samtidigt kan förebygga röstproblem. Att ha ett röstyrke innebär med andra ord att rösten utsätts för stor belastning och därmed risk för ohälsa. Om röstproblem finns och man samtidigt behöver pressa rösten för att kunna utföra sitt arbete, kan detta leda till kroniska skador.

Många arbetsgivare är omedvetna om att röstbelastning numera ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter med krav om åtgärder. Lyft därför fram behovet på arbetsplatsen och föreslå en fortbildningskurs i röstteknik för en hållbar yrkesröst!

För dig som använder rösten mycket i yrket – en så kallad professionell röstanvändare – till exempel lärare, föredragshållare, personer i serviceyrken; callcenterpersonal med flera – finns webbutbildningen Hitta din hållbara yrkesröst. Under kursens gång kommer du att få metoder och strategier som hjälper dig förbi de faror som det innebär att ha ett röstyrke och du lär dig hur röstproblem kan förebyggas och minskas.

När du är klar med kursen så är du mer röstmedveten, har utvecklat ett nytt röstbeteende och kommit allt närmare ditt röstfriska mål.

Läs mer om webbutbildningen Hitta din hållbara yrkesröst som uppfyller både arbetsgivarens skyldigheter och arbetstagarens rätt till kunskap och röstträning för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Kontakt

Välkommen att kontakta Logopeditjänst för tidsbokning av röstbehandling. Du kan antingen mejla på info@logopeditjanst.se, ringa på telefonnummer 0525-224 25 eller fylla i kontaktformuläret så blir du kontaktad inom kort.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar