Röstproblem

Varje människa har en unik röst. Rösten använder vi för att tala om vad vi tycker, tänker, önskar och vill. När man drabbats av röstproblem är detta inte lika självklart längre. Att ha en röst som inte fungerar och håller för de krav som ställs på den, innebär oftast försämrad livskvalitet.

Röstproblem kan till exempel vara att du lätt blir hes, att du inte orkar tala så länge du vill utan att rösten blir ansträngd, att du känner behov av att harkla dig ofta eller att du upplever din röst som instabil, svag eller spänd. Det är inte ovanligt att drabbas av röstproblem, men en sak är säker – ingen vill ha röstproblem.

Därför är det viktigt att du använder en riktig röstteknik som gör rösten mer hållbar och som samtidigt kan förebygga röstproblem. Känner du igen dig? Vill du få en bättre röstkvalitet? Då är du nu på rätt väg!

Covid-19

Om du drabbats av Covid-19 är det inte ovanligt att röstproblemen kvarstår trots att du tillfrisknat. Dessa kvarvarande röstproblem kan vara svåra att själv komma tillrätta med utan hjälp.

Så många som över en tredjedel av landets yrkesarbetande har ett så kallat röstyrke där rösten är en förutsättning för att man ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att då ha röstproblem och samtidigt behöva pressa den för att kunna utföra sitt arbete, kan leda till kroniska skador.

För de som drabbats av röstproblem är behovet därför stort av viktiga röstråd för att – både under pågående Covid-19 samt i det efterföljande skedet – ta del av rekommendationerna för att minska och lindra röstproblemen så mycket som möjligt.

Fortbildning – webbutbildning

För dig som använder rösten mycket i ditt yrke – till exempel lärare, föredragshållare, callcenterpersonal med flera – finns webbutbildningen Hitta din hållbara yrkesröst. Under kursens gång kommer du att få metoder och strategier som hjälper dig förbi de faror som det innebär att ha ett röstyrke.

När du är klar med kursen så är du mer röstmedveten och har kommit allt närmare ditt röstfriska mål.

Läs mer om utbildningen Hitta din hållbara yrkesröst.

Självskattningsformulär

Om du upplever röstproblem kan du enkelt fylla i självskattningsformuläret VHI-10-EKELUND och utifrån resultatet få råd om hur du bör gå vidare. Formuläret räknar automatiskt fram poängsumman. Får du en totalpoäng på 11 eller mer bör du ta kontakt med en logoped för en professionell bedömning. Om du har varit hes i mer än 3 veckor utan att vara förkyld, ska du kontakta en läkare.

Om du hellre vill fylla i självskattningsformuläret för hand kan du använda denna utskriftsbara PDF: Självskattningsformulär VHI-10-EKELUND   

Boktips

Som en hjälp till självhjälp till en bättre röst finns boken En logopeds 10 tips till en bättre röst att köpa. Boken innehåller det mesta som är viktigt att veta om rösten och är även fylld med effektiva övningar. Tipsen i boken och de effektiva övningarna är baserade på aktuell forskning och skrivna för att vara enkla att följa. Följer du tipsen och gör de övningar som just din röst behöver, ökar du direkt möjligheten till en mer välfungerande röst.

Röstövningarna är också digitalt tillgängliga genom de QR-koder som finns tryckta vid bokens övningar. QR-koden skannas enkelt med hjälp av en smartphone eller surfplatta och direkt kommer en film- eller ljudfil fram som visar hur man gör övningen. Tack vare dessa QR-koder finns det ingen risk att man glömmer bort hur övningen ska göras.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss för tidsbokning för röstbehandling. Du kan antingen mejla på info@logopeditjanst.se, ringa på telefonnummer 0525-224 25 eller fylla i kontaktformuläret så blir du kontaktad inom kort.