Talsyntes, eller text-till-tal som det också kallas, är ett program som omvandlar skriven text till mänskligt tal genom en datorgenererad röst. Talsyntesen läser upp texter från olika typer av dokument, webbplatser, mejl och liknande men kan också läsa upp text som man skriver själv.

Numera finns det ett stort antal uppläsningsröster och språk att välja mellan. Det går även att ändra uppläsningshastighet och volym. Idag kan de flesta talsynteser också spela in den upplästa texten. När ljudfilen sparats kan texten lyssnas på igen och igen.

Dyslektiker har stor nytta av talsyntes på flera sätt, eftersom avkodningssvårigheterna då inte längre skapar hinder. Genom verktyget kan de lyssna på texter med samma läshastighet som andra och ingen energi behöver gå åt till felläsningar eller att läsa om texten. Resurserna kan istället användas till att förstå texten och ur den hämta kunskap. Inlärningseffekten ökar om eleven ser texten samtidigt som den lyssnas på.

Att använda talsyntes för att läsa upp texter som man skrivit själv, gör det lättare att höra när något blivit fel. Till exempel ett felstavat ord eller om man missat att sätta ut en punkt. Talsyntesen kan läsa upp hela texter, enskilda ord eller ljuda bokstav för bokstav.

Här finns en instruktionsfilm om hur talsyntes kan användas.