Utfärdande av intyg

Logopeditjänst hjälper dig med intygsutredningar och ansökningar om det särskilt anpassade Högskoleprovet och Vägverkets kunskapsprov.

Du som har läs- och skrivsvårigheter och vill ta körkort:korkort

På de allra flesta körskolor har du under utbildningen möjlighet att antingen få en lättläst teoribok eller höra den som en talbok med inlästa frågor.

Du som har läs- och skrivsvårigheter har även möjlighet att få förlängd provtid när du skriver kunskapsprovet för ditt körkort med samtliga behörigheter, traktorkort och yrkesprov. Du kan även medges att genomföra provet muntligt, dock ej för yrkesprov. För att få möjlighet till detta måste du ansöka hos Vägverket och med ett intyg kunna styrka ditt behov.

Du som har läs- och skrivsvårigheter och vill skriva högskoleprovet:
För att få göra det anpassade högskoleprovet med 50 % förlängd tid måste du pennastyrka din dyslexi genom ett utlåtande utfärdat av en av Högskoleverkets godkända intygsgivare.

När du anmäler dig till högskoleprovet ska du samtidigt som du gör din betalning till universitetet/högskolan även skicka med intyget som styrker din dyslexi och behov av förlängd provtid. Utlåtandet måste ha inkommit till dem senast 15 september för höstens prov respektive 15 februari för vårens prov.