Vad är skillnaden på extra anpassningar och särskilt stöd?

Extra anpassning utan åtgärdsprogram

  • Stöd som oftast ges inom den ordinarie undervisningen. Det är mindre omfattande insatser som läraren kan ge utan ett formellt beslut.
  • Hit räknas till exempel extra tydliga instruktioner, extra lästräning, anpassade datorprogram eller kortare stödinsatser av en specialpedagog.

Särskilt stöd med åtgärdsprogram

  • Mer genomgripande insatser som föregås av en utredning och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.
  • Till exempel regelbundna specialpedagogiska insatser i ett ämne under längre tid, placering av eleven i särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång där ett ämne kan tas bort.

Hos Skolverket kan du bland annat läsa om exempel på vad extra anpassningar i undervisningen kan vara, exempel på särskilt stöd och hur ett åtgärdsprogram ska utformas både till innehåll, form och uppföljning. Ett åtgärdsprogram är en kontinuerlig process som med täta intervaller ska följas upp och utvärderas.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar