Fortbildning i rösthälsa online:

Hitta din hållbara yrkesröst

Blir du lätt hes eller trött i rösten? Kämpar du med återkommande röstproblem?

Är du kvinna och har ett röstyrke?

För just dig är kursen Hitta din hållbara yrkesröst framtagen. Genom att gå utbildningen är du nu på rätt väg mot en mer hållbar yrkesröst och en röstfriskare framtid!

Många av landets yrkesverksamma har röstkrävande yrken som sliter på rösten, vilket ofta leder till röstproblem. Lärare i allmänhet och kvinnliga lärare i synnerhet är en överrepresenterade yrkesgrupp som söker vård för röstproblem. Kvinnors röster är också mer sårbara än männens och drabbas därför i högre grad av röstproblem. I röstproblemens spår följer ofta huvudvärk, stress, spänningar och värk i kroppen, sömnsvårigheter och liknande, vilket innebär en avsevärt sämre livskvalitet. Men med rätt kunskap, förebyggande röstträning och praktiska verktyg kan röstproblem förebyggas och avhjälpas.

Att ha ett röstyrke innebär med andra ord att rösten utsätts för stor belastning och därmed risk för ohälsa. Arbetsmiljölagen tydliggör arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagaren om de risker som finns med arbetet och vad som ska göras för att undvika arbetsrelaterad ohälsa. Många skolledare är omedvetna om att röstbelastning numera ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter med krav om förebyggande åtgärder och uppföljning genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Denna webbkurs uppfyller både arbetsgivarens skyldigheter och arbetstagaren rätt till kunskap och röstträning för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Under ledning av logoped Tove Ekelund får du under kursens gång verktygen, metoderna och strategierna som hjälper dig förbi de faror som det innebär att ha ett röstyrke. Med hjälp av effektiva övningar och värdefulla tips lär du känna din röst och hittar just ditt avspända röstläge så att rösten blir mer hållbar och uttrycksfull. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra. Följer du tipsen och gör de övningar som just din röst behöver, ökar du direkt möjligheten till en mer välfungerande röst.

Denna unika kurs ger dig allt du behöver för att röstträna på egen hand. Här får du verktygen som förändrar ditt liv. Det är bara att följa lektionerna och göra övningarna så kommer du allt närmare ditt röstfriskare framtidsmål.

Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg.

Kursen vänder sig till:

Alla som använder rösten mycket i sin profession, till exempel lärare, förskollärare, personal i kundkontaktcenter, föredragshållare med flera. Inga förkunskaper krävs.

Målet med kursen är att du ska:

  • Hitta en yrkesröst som fungerar och håller.
  • Höras bättre utan att bli trött eller ansträngd i rösten. Rösten är ditt viktigaste arbetsredskap.
  • Förebygga och minska vanliga röstproblem.
  • Lära in en effektiv andningsteknik.
  • Bli medveten om hur stress och buller påverkar rösten.

Kurslängd:

Kursen består av 5 kursmoduler som är indelade i lektioner. Under lektionerna får du flera effektiva övningar att genomföra. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra. Effektiv utbildningstid uppskattas till 20 timmar, men du styr själv kursens progression och gör övningarna i din egen takt. Du kan enkelt pendla mellan de olika modulerna, från lektion till lektion, gå tillbaka och ta del av informationen eller göra övningarna igen. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursinnehållet blandas videoföreläsningar, informativa texter och bilder, kunskapsprov, checklistor och annat som gör det enkelt för dig att genomföra varje steg i kursen. Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg.

Kursen och all dess information är tillgänglig för dig under 6 månader från och med köpdatum.

Kursform:

E-kurs. Digital produkt med access dygnet runt. Inga förkunskaper krävs utöver normal datorvana. Du tar del av kursmaterialet var och när du vill och det fungerar från alla datorer, läsplattor och smartphones. Lär där du är.

Pris:

4 900 kr

Är ni fler som vill gå webbkurser och få fortbildning online? 

Vad roligt! Kurserna går att också köpa till grupper. En rabattstege tillämpas från och med köp av fem utbildningsplatser.

Vid gruppbeställning får en av kursdeltagarna rollen som ”Administratör”, vilket gör det möjligt för denne att se vilka som påbörjat, genomfört och klarat kursen.

Kontakta utbildningsansvarig Tove Ekelund på Logopeditjänst när det är flera på arbetsplatsen som ska utbildas.

Ring 0525-224 25 eller mejla till order@logopeditjanst.se

Företagsanpassad utbildning?

Vi har möjlighet att företagsanpassa alla våra utbildningar och skräddarsy dem för att passa just ert företags behov! Utbildningen anpassas även med ert företagsnamn och logga så deltagarna vet vem som är utbildaren.

Support:

Har du problem med att genomföra ditt köp, kontakta Logopeditjänst på order@logopeditjanst.se

Lycka till på din röstresa! Den börjar idag!