Fortbildning i rösthälsa online:

Hitta din hållbara yrkesröst

Blir du lätt hes eller trött i rösten? Är du läraren som kämpar med återkommande röstproblem? Har du svårt att nå ut i klassrummet på grund av dålig röstkvalitet? Kanske har du problem med ledarskapet och disciplinen i klassrummet?

Just för dig som har ett röstyrke är kursen Hitta din hållbara yrkesröst framtagen. Genom att gå utbildningen är du på rätt väg mot en mer hållbar yrkesröst och en röstfriskare framtid!

Många av landets alla yrkesverksamma har röstkrävande yrken som sliter på rösten, något som ofta leder till röstproblem. Lärare i allmänhet och kvinnliga lärare i synnerhet är en överrepresenterad yrkesgrupp bland dem som söker vård för röstproblem. Enligt aktuell forskning är det så pass många som 18 % av lärarna som överväger att lämna yrket på grund av yrkesrelaterade röststörningar. Numera är det också vetenskapligt belagt att elevernas lärande minskar när läraren inte är röstfrisk! Men med rätt kunskap, förebyggande röstträning och praktiska verktyg kan röstproblem förebyggas och avhjälpas.

Blivande lärare har stort behov av röstvård redan under utbildningen, eftersom det är då grunden läggs till den framtida rösthälsan. Att yrket kräver en bra röstteknik för att orka med röstutmaningarna blir tydligt när siffror visar att cirka 20 % av lärarstudenterna har röstproblem redan innan de är färdigutbildade! Eftersom röstproblem utvecklas redan under studietiden eller under de första yrkesverksamma åren, är tidig röstträning enormt viktigt. Tyvärr finns det inga nationella riktlinjer framtagna för hur mycket röstträning som ska ingå i lärarutbildningen. I dagsläget är det endast en lärarutbildare som har legitimerade logopeder knutna till utbildningen. Studenterna får där regelbunden röstträning under utbildningen och inte bara – i bästa fall – en eftermiddagskurs som andra utbildare erbjuder.

Att ha ett röstyrke innebär med andra ord att rösten utsätts för stor belastning och därmed risk för ohälsa. Arbetsmiljölagen tydliggör arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagaren om de risker som finns med arbetet och vad som ska göras för att undvika arbetsrelaterad ohälsa. Många skolledare är omedvetna om att röstbelastning numera ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter med krav om förebyggande åtgärder och uppföljning genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Denna webbkurs uppfyller både arbetsgivarens skyldigheter och arbetstagaren rätt till kunskap och röstträning för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Hitta din hållbara yrkesröst

Under ledning av logoped Tove Ekelund lär du känna din röst och hittar just ditt avspända röstläge så att rösten blir mer hållbar och uttrycksfull. Tove guidar dig från kursens start till dess slut. Under kursen får du verktygen att själv påverka och förändra din röst med hjälp av effektiva övningar och värdefulla tips. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra.

Följer du tipsen och gör de övningar som just din röst behöver, ökar du direkt möjligheten till en mer välfungerande röst. Denna unika kurs ger dig allt du behöver för att röstträna på egen hand. Här får du verktygen som förändrar ditt liv! Det är bara att följa lektionerna och göra övningarna så kommer du allt närmare ditt mål.

Målet med kursen är att du ska:

  • Hitta en yrkesröst som fungerar och håller.
  • Höras bättre utan att bli trött eller ansträngd i rösten. Rösten är ditt viktigaste arbetsredskap.
  • Förebygga och minska vanliga röstproblem.
  • Lära in en effektiv andningsteknik.
  • Bli medveten om hur stress och buller påverkar rösten.

Kursen vänder sig till:

Alla som använder rösten mycket i sin profession, till exempel lärare, förskollärare, personal i kundkontaktcenter, föredragshållare med flera. Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd:

Kursen består av 5 kursmoduler som är indelade i lektioner. Under lektionerna får du flera effektiva övningar att genomföra. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra. Effektiv utbildningstid uppskattas till 20 timmar, men du styr själv kursens progression och gör övningarna i din egen takt. Du kan enkelt pendla mellan de olika modulerna, från lektion till lektion, gå tillbaka och ta del av informationen eller göra övningarna igen. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursinnehållet blandas videoföreläsningar, informativa texter och bilder, kunskapsprov, checklistor och annat som gör det enkelt för dig att genomföra varje steg i kursen. Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg.

Kursen och all dess information är tillgänglig för dig under 6 månader från och med köpdatum.

Kursform:

E-kurs. Digital produkt med access dygnet runt. Inga förkunskaper krävs utöver normal datorvana. Du tar del av kursmaterialet var och när du vill och det fungerar från alla datorer, läsplattor och smartphones. Lär där du är.

Pris:

9 900 kr*
* Pris exkl. moms.

Privatpersoner erbjuds 50 % rabatt på kurspriset under hela år 2020.

Är ni fler som vill gå webbkurser och få fortbildning online? 

Vad roligt! Kurserna går att också köpa till grupper. En rabattstege tillämpas från och med köp av fem utbildningsplatser. Vid gruppbeställning får en av kursdeltagarna rollen som ”Administratör”, vilket gör det möjligt att se vilka som påbörjat, genomfört och klarat webbkursen. Kontakta utbildningsansvarig Tove Ekelund på Logopeditjänst när det är flera på arbetsplatsen som ska utbildas. Ring 0525-224 25 eller mejla order@logopeditjanst.se

Företagsanpassad utbildning?

Vi har möjlighet att företagsanpassa alla våra utbildningar och skräddarsy dem för att passa just ert företags behov! Utbildningen anpassas även med ert företagsnamn och logga så deltagarna vet vem som är utbildaren.

Support:

Har du problem med att genomföra ditt köp, kontakta Logopeditjänst på order@logopeditjanst.se

Lycka till på din röstresa! Den börjar idag!