Om dyslexi som talbok i Legimus

Nu finns boken Om dyslexi som talbok i Legimus.

Det är MTM – Myndigheten för Tillgängliga Medier – som gjort boken möjlig att lyssna på.

Legimus är ett digitalt bibliotek med inspelade talböcker. Kontakta ett bibliotek för att få tillgång till tjänsten.